Auto mirmar s.c.

Wypożyczalnia samochodów

Wypożyczalnia aut Auto Mirmar w Koninie oferuje klientom indywidualnym oraz biznesowym samochody osobowe i dostawcze. Jeśli szukasz samochodu na jednorazową okazję lub na dłuższy okres, w naszej ofercie znajdziesz auto, które spełni Twoje oczekiwania.

Specjalizujemy się również w wynajmie samochodów zastępczych z OC sprawcy dla osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych jak również spowodowanym awarią pojazdu. Oferujemy Państwu wynajem pojazdu zastępczego na czas likwidacji szkód. Zapewniamy Państwu wygodne rozliczenie bezgotówkowe bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeń sprawcy zdarzenia drogowego jak również w przypadku korzystania z assistance.

Dołącz do grona klientów, którzy wyjechali od nas zadowoleni!

Podane ceny są cenami brutto do których uwzględniony jest podatek VAT w wysokości 23%

*Pobrana kaucja jest zwrotna, po oględzinach pojazdu.

KLASAMODEL1-30 DNIWYNAJEM DŁUGOTERMINOWY MIESIĘCZNY 1-12 MIESIĘCYKAUCJA
ASKODA CITIGO65,00 ZŁ BRUTTO/doba58,00 ZŁ BRUTTO/doba1500 zł*
B
SUZUKI SWIFT, OPEL CORSA, SKODA FABIA, CITROEN C3 PICASSO, RENAULT CLIO100,00 ZŁ BRUTTO/doba67,65 ZŁ BRUTTO/doba1500 zł*
 C
SEAT TOLEDO, RENAULT FLUENCE, SKODA OCTAVIA, OPEL ASTRA, TOYOTA AURIS, HYUNDAI I 30, FORD FOCUS, RENAULT MEGANE, VOLKSWAGEN GOLF145,00 ZŁ BRUTTO/doba92,25 zł BRUTTO/doba1500 zł*
 D
VOLKSWAGEN PASSAT, SKODA SUPERB, RENAULT LAGUNA, OPEL INSIGNIA230,00 ZŁ BRUTTO/doba150,00 ZŁ BRUTTO/doba1500 zł*
 E
VOLKSWAGEN ARTEON290,00 ZŁ BRUTTO/doba210,00 ZŁ BRUTTO/doba1500 zł*
 F
PEUGEOT PARTNER145,00 ZŁ BRUTTO/doba92,25 ZŁ BRUTTO/doba1500 zł*
 FD
RENAULT TRAFFIC 9/6, IVECO DAILY 3 OSOBY310,00 ZŁ BRUTTO/doba200,00 ZŁ BRUTTO/doba1500 zł*

* kaucja może ulec zmianie po indywidualnej ocenie ryzyka

Oddajesz SAMOCHÓD do warsztatu? Naprawa potrwa klika godzin. Nie chcesz tracić czasu podczas naprawy?

Wynajmij auto na godziny!

Wynajem auta już od 10 zł brutto za godzinę + koszty paliwa 0,50 zł za km.

klasa a – 10 zł brutto za godz. + 0,50 zł za km

klasa b – 12 zł brutto za godz. + 0,50 zł za km

klasa C – 14 zł brutto za godz. + 0,50 zł za km

Wielu z nas nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez samochodu, który pomaga nam każdego ranka dostać się do pracy lub na uczelnię, po południu odebrać dziecko ze szkoły, a w weekend umożliwia wycieczkę za miasto lub wizytę u rodziny na drugim końcu miasta. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy samochód ulega awarii i zmuszeni jesteśmy oddać go na kilka dni w ręce doświadczonego mechanika. Co wtedy zrobić? Z pomocą przychodzi wypożyczalnia samochodówWynajem auta na czas naprawy to najlepsze rozwiązanie Twojego problemu.

 

Regulamin wynajmu pojazdów stanowiący integralną część UMOWY NAJMU. 
Zasady wynajmu i użytkowania pojazdów.

 1. Czas trwania Wynajmu.
  1. Okres wynajmu zostaje wskazany w umowie najmu lub gwarancji płatności TU. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Pojazd w miejscu, dniu i godzinie określonych w umowie. Czas trwania może zostać przedłużony, na podst. informacji przekazanej przez użytkownika nie później niż 1 dzień przed zakończeniem terminu wynajmu, w formie telefonicznej do osoby upoważnionej ze strony Wynajmującego. Informacja powinna zawierać przewidywany termin zwrotu Przedmiotu najmu.
   W przypadku nie spełnienia tego warunku oraz braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdy dzień wynajmu zgodnie z cennikiem do Umowy dostępny w wypożyczalni lub na stronie internetowej https://automirmar.pl/wypozyczalnia-aut/.
 2. Wydanie i zwrot Pojazdu.
  1. Najemca otrzymuje Pojazd opisany w Umowie Najmu. Pojazd jest w dobrym stanie, posiada kompletne wyposażenie, dokumenty pojazdu, polisę OC, jeden komplet kluczy, jest sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych.
  2. W chwili wydania Pojazdu Najemca ma obowiązek zapoznania się z jego stanem, opisanym w Protokole przekazania Pojazdu, co potwierdza podpisem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Pojazdu powinny zostać zgłoszone przez Najemcę w momencie wydania Pojazdu.
  3. Przez cały okres wynajmu Pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego uzasadnioną prośbę musi zostać oddany do dyspozycji, zwrócony lub wymieniony.
  4. Najemca zwróci Pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami i wyposażeniem wydanymi wraz z Pojazdem oraz w miejscu i w dniu uzgodnionym z Wynajmującym, nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem terminu wynajmu, w formie telefonicznej do osoby upoważnionej ze strony Wynajmującego.
  5. Przed dokonaniem zwrotu Pojazdu Najemca ma obowiązek ponownej weryfikacji stanu Pojazdu. Po sprawdzeniu Pojazdu przez Wynajmującego, Najemca podpisuje protokół odbioru Pojazdu, potwierdzając stan zwracanego Pojazdu.
  6. Wynajmujący przed wydaniem pojazdu pobiera kaucję w wysokości 1500 zł, która zostaje zwrócona  po zakończonym wynajmu, pod warunkiem, że pojazd nie posiada, żadnych uszkodzeń i jest w takim samy stanie jak przy wydaniu auta. Podstawą zwrotu kaucji jest dokument potwierdzający przyjęcie kaucji przez Wynajmującego. Kaucja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu po indywidulanej ocenie ryzyka przed wynajmem pojazdu, co zostaję ustalone z Najemcą.
 3. Odpowiedzialność Najemcy.
a) Szkoda częściowa  powstała w trakcie najmu i nierozliczana z polisy OC sprawcy.
Szkoda całkowita powstała w trakcie wynajmu pojazdu     lub kradzież pojazdu nie rozliczona z OC sprawcy
do 1500 zł brutto

 

3000 zł brutto

b) Nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe250 zł brutto
c) Zgubienie kluczykaWg cen ASO
d) Zgubienie dokumentów Pojazdu/tablic rejestracyjnychZgodnie z cennikiem urzędu
f) Zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki)od 250 zł brutto pojazd osobowy,  od 350 brutto pojazd ciężarowy
g) Zwrot  nie umytego Pojazdu50 zł brutto
h) Uszkodzenie elementów wnętrza PojazduWg cen ASO
i) Uszkodzenie felgi, kołpaka, oponyCena nowej, opony, felgi, kołpaka
j) Zwrot nie dotankowanego PojazduKoszt rzeczywisty brakującego paliwa.
k) przekroczenie ustalonego limitu kilometrów tj. 3500 km / miesiąc klasa pojazdu A B C – nie do tyczy wynajmów z firm ubezpieczeniowych
l) przekroczenie ustalonego limitu kilometrów tj. 3500 km / miesiąc klasa pojazdu D  E  F  F D – nie do tyczy wynajmów z firm ubezpieczeniowych
0,20 zł/km brutto

 

0,30 zł/km brutto

 1. Zobowiązania Najemcy:
  1. Używać Pojazd w sposób zgodny warunkami zawartej umowy.
  2. Najemcy nie wolno oddawać pojazdu osobą trzecim jest to tylko możliwe po pisemnym uzgodnieniu z Wynajmującym lub osobą upoważnioną. W  przypadku użytkowania pojazdu przez osoby trzecie bez uzgodnienia najemca płaci karę w wysokości 1000 zł brutto
  3. Nie używać Pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, w tym również w wyścigach, rajdach i zawodach.
  4. Nie używać Pojazdu wbrew obowiązującym przepisom prawnym np. celnym, drogowym.
  5. Korzystać ze wszystkich urządzeń zabezpieczających, w jakie wyposażony jest Pojazd.
  6. Najemca zobowiązany jest do przechowywania kluczyków i dowodu rejestracyjnego Pojazdu, poza Pojazdem
  7. Używać wynajęty Pojazd jedynie na terytorium Polski. Jeżeli użytkownik będzie chciał wyjechać poza terytorium Polski powinien to uzgodnić z osobą odpowiedzialną/upoważnioną ze strony Wynajmującego pisemnie. W przypadku użytkowania pojazdu poza granicami RP bez uzgodnienia najemca płaci  karę w wysokości 2000 zł brutto
  8. Nie dokonywać w Pojeździe żadnych zmian bez zgody Wynajmującego
  9. Nie usuwać z Pojazdu żadnych oznaczeń wprowadzonych przez Wynajmującego.
  10. Najemca może wykonywać drobne naprawy lub wymiany elementów zużytych, uszkodzonych, po uzgodnieniu z Wynajmującym. Dopuszcza się także zmianę koła na zapasowe lub nowe oraz wymianę spalonych żarówek. Pozostałe zmiany mające na celu usunięcie usterek przez Najemcę wymagają zgody Wynajmującego.
  11. Najemca zobowiązuje się do kontroli terminu lub przebiegu (+/- 500km) przy którym należy dokonać przeglądu okresowego.
  12. Najemca uprawniony jest do przeprowadzania kontroli Przedmiotu Najmu w zakresie stanu technicznego, przestrzegania przepisów i zasad BHP.
  13. W przypadku zwrotu pojazdu z dodatkowymi uszkodzeniami, użytkownik zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (w formie elektronicznej lub papierowej) w ciągu 24 godzin od zwrotu pojazdu, pod rygorem pokrycia całkowitych kosztów naprawy.
  14. W razie wypadku, zdarzenia drogowego lub ujawnienia innego uszkodzenia powstałego w wyniku nieznanych okoliczności, obowiązkiem Najemcy jest:
   1. Natychmiast poinformować Wynajmującego o zdarzeniu telefonicznie.
   2. Przed upływem 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia, dostarczyć Wynajmującemu kserokopię prawa jazdy, dokumentu tożsamości kierującego Pojazdem w czasie wystąpienia szkody oraz oświadczenie dot. szkody/zdarzenia.
   3. Przed upływem 2 dni roboczych od otrzymania przez Najemcę, dostarczyć Wynajmującemu policyjny raport powypadkowy określający sprawcę zdarzenia (jeśli na miejsce szkody była wzywana Policja)
  15. W razie kradzieży, obowiązkiem Najemcy jest:
   1. Niezwłoczne zgłoszenie zdarzenia na policję oraz poinformowanie wynajmującego o zdarzeniu  telefonicznie.
   2. Przed upływem 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia, Najemca zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu, dowód rejestracyjny, kluczyki, a policyjny raport przed upływem 2 dni roboczych od otrzymania tego dokumentu przez Najemcę.
  16. Najemca ponosi koszty naprawy lub remontu Przedmiotu Najmu powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, nie będące szkodami komunikacyjnymi: opon, szyb, anten, lusterek bocznych, wycieraczek, nadwozia, podwozia samochodu, a także wnętrza pojazdu (np. uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów). Jak również koszty napraw uszkodzeń w przypadku nieznanych okoliczności ich powstania lub niezgłoszenia ich w wyznaczonym terminie Wynajmującemu.
  17. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zakazu palenia w Pojeździe.
  18. Najemca obowiązany jest do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanych z bieżącym wykorzystaniem Pojazdu (opłaty parkingowe, przejazdowe).
  19. Przedmiot Najmu powinien być zwrócony w takim stanie w jakim został wydany, zatankowany i czysty, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
  20. Najemca zobowiązuje się przestrzegać ustalonego limitu kilometrów, który wynosi 3500km/miesiąc.
  21. Odpowiedzialność Wynajmującego.
  22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu.
  23. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w okresie wynajmu.
 2. Zobowiązania Wynajmującego:
  1. Wynajmujący zobowiązany jest ubezpieczyć Przedmiot Najmu zgodnie z polskimi przepisami. W stawce czynszu zawarte są koszty ubezpieczeń: OC, Autocasco, NNW, oraz do dokonywania wymaganych przeglądów technicznych. Powyższe ubezpieczenie obowiązuje na terenie RP i Europy, za wyjątkiem krajów należących do WNP. Koszty ubezpieczeń pokrywa Wynajmujący.
  2. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Przedmiot Najmu w dobrym stanie technicznym, czysty, uzupełnionym płynem do spryskiwaczy.
  3. Wynajmujący, w stosunku do przedmiotu najmu, gwarantuje Najemcy komplet opon letnich i zimowych, w należytym stanie, odpowiednio do pory roku, wraz z montażem na koszt Wynajmującego.
  4. Wynajmujący winien przekazać Przedmiot Najmu wraz z dowodem rejestracyjnym, potwierdzeniem ubezpieczenia OC, kluczykiem, oraz zobowiązuje się do przeprowadzania jego bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, oraz każdorazowo na życzenie Najemcy przedstawiania do wglądu ww. dokumentów.
  5. Wynajmujący ma obowiązek wyposażyć przedmiot najmu w gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, koło zapasowe wraz z osprzętem, oraz inne urządzenia wymagane przepisami prawa i ruchu drogowego. Powyższe wyposażenie powinno posiadać wymagane przepisami prawa i ruchu drogowego, wszelkie atesty, pomiary i kontrole techniczne.
  6. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia Pojazdu zastępczego w przypadku unieruchomienia Przedmiotu Najmu na okres dłuższy niż 1 dzień, od poniedziałku do piątku, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy. Klasa samochodu zastępczego będzie w miarę możliwości zgodna z klasą  użytkowanego Pojazdu.
  7. Za dokonane drobne naprawy lub wymiany elementów zużytych, uszkodzonych należy się Najemcy zwrot poniesionych kosztów, w oparciu o stosowne dokumenty księgowe tylko w przypadku kiedy były uzgodnione z Wynajmującym.
  8. W sytuacji rażącego nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w tym głównie stanu technicznego Przedmiotu Najmu stwarzającego zagrożenia zdrowia lub życia obsługi lub osób trzecich, Najemca ma prawo wstrzymania pracy Przedmiotu Najmu do czasu skutecznego usunięcia stwierdzonych usterek przez Wynajmującego,  powiadamiając o tym Wynajmującego telefonicznie.

 

Regulamin ważny do umów najmu podpisanych  od dnia 01.05.2020r.