SKORZYSTAJ Z NASZEGO TRANSPORTU I USŁUG
24h/7

ZADZWOŃ TERAZ TEL. 665 206 012

ZADZWOŃ TERAZ TEL. 665 206 012

ZADZWOŃ TERAZ TEL. 665 206 012

WYPOŻYCZ U NAS AUTO
SPRAWNIE I SZYBKO

Arrow
Arrow
Slider

Promocja

REGULAMIN PROMOCJI KUP I POLEĆ UBEZPIECZENIE – OTRZYMASZ KUPON DO MYJNI

§1Organizator i czas trwania promocji
1. Organizatorem promocji jest AUTO MIRMAR S C M SZCZEPANKIEWICZ & M LIS, ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin, REGON 310317330, NIP 6652170694,

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 03.12.2018r. i trwać będzie do 03.03.2019 r.

3. Treść regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna w siedzibie organizatora, na stronie internetowej dostępnego pod adresem: https://automirmar.pl

§2 Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca polskie obywatelstwo lub zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Uczestnik pod warunkiem zakupienia w okresie obowiązywania promocji ubezpieczenie komunikacyjnego lub majątkowego za minimum 100 zł zawarte w siedzibie organizatora oraz polecenie naszej Agencji Ubezpieczeniowej swojemu znajomemu/znajomej otrzyma kupon na 3 bezpłatne mycia samochodu.

3. W przypadku zakupienia przez znajomego/znajomej ubezpieczenia uczestnik promocji otrzyma dodatkowe 10% rabatu na części do wykorzystania w okresie do 3 miesięcy od otrzymania promocji.

4. Uczestnik promocji podaje imię, nazwisko, nr telefonu osoby, której została polecona nasza agencja ubezpieczeniowa.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. W promocji nie mogą brać udziału Organizatorzy, pracownicy Organizatorów, przedstawiciele Organizatorów, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji.

§3Reklamacje
1 Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności promocji z niniejszym regulaminem, w terminie 7 dni od dnia zakończenia promocji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:  ubezpieczenia@automirmar.pl
2 Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

§4Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia promocji i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
2. Regulamin jest dostępny na stronie
https://automirmar.pl organizatora oraz w biurze Organizatora, tj. w siedzibie firmy AUTO MIRMAR S C M SZCZEPANKIEWICZ & M LIS, ul. Ślesińska 23C, 62-510Konin
3. Osoba biorąca udział w promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.Nr 133 pozycja 883).
4. Uczestnicząc w promocji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.