SKORZYSTAJ Z NASZEGO TRANSPORTU I USŁUG
24h/7

ZADZWOŃ TERAZ TEL. 665 206 012

ZADZWOŃ TERAZ TEL. 665 206 012

ZADZWOŃ TERAZ TEL. 665 206 012

Arrow
Arrow
Slider

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych (Współadministrator)
My – wspólnie,
AUTO MIRMAR Sp. z o.o., ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin, NIP 665-299-64-48,
AUTO MIRMAR Szczepankiewicz Lis, ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin, NIP 665-299-65-43,
AUTO MIRMAR s.c., ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin, NIP 665-217-06-94
jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 
2. Inspektor Ochrony Danych
Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
4. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.
 
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu
Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: AUTO MIRMAR Sp. z o.o., ul. Ślesińska 23C, 62-510 Konin lub adres poczty elektronicznej rodo@automirmar.pl

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 
7. Odbiorcy danych
Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

9. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

10. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

11. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

12. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

13. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

14. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

15. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

16. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

17. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

18. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Definicje Polityki Prywatności:

Auto MIRMAR
, Administrator – Auto MIRMAR s.c. z siedzibą w Koninie
ul. Ślesińska 23c, wpisana do rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 108140. Auto MIRMAR świadczy m.in. usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy www.automirmar.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W zakresie serwisu – Użytkownikiem jest każda osoba, która z niego korzysta.

Cel i zakres stosowania Polityki Prywatności:

Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności, która określa zasady dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników, oraz sposobu ich przetwarzania. Podanie danych osobowych objętych Polityką Prywatności opiera się na zgodzie Użytkownika na ich przetwarzanie i jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu na jaki została wyrażona zgoda.
Celem niniejszej polityki jest uściślenie informacji na temat:
jakie dane są zbierane od Użytkowników;
w jaki sposób są wykorzystywane;
w jaki sposób Auto MIRMAR będzie się kontaktował z Użytkownikiem;
w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych Użytkownika;
w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od Użytkowników.
 
Zasady wykorzystania plików cookies:
 
W serwisie zbierane są informacje w plikach cookies. Administrator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz ma do nich dostęp. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zapytań lub zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę Użytkownika w serwisie Administrator informuje, że poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które Użytkownik będzie proszony w formularzach serwisu, są niezbędne do jego działania lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowywane są do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika.
Pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby:

zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i oczekiwań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Administrator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie w serwisach należących do Auto MIRMAR, a dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Auto MIRMAR podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Auto MIRMAR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Auto MIRMAR rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany w oprogramowaniu, informacje o produktach, promocje itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych
Auto MIRMAR.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do
Auto MIRMAR wymaga podania swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych lub ich zmiany – poprzez kontakt mailowy na adres auto_mirmar@op.pl .

Auto MIRMAR stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

X